SUNTIKAN MINDA

"Bergembiralah dengan pilihan Allah untuk anda, sebab anda tidak tahu tentang muslihat yang tersembunyi di sebaliknya. Boleh jadi kesulitan itu lebih baik bagi anda daripada kesenangan....."

Thursday, February 4, 2010

Kerjaya 4: Wartawan
Adakah anda suka akan cabaran, bertemu dengan orang ramai, kreatif serta mampu bekerja secara kumpulan atau menerima tekanan? Jika anda suka akan semua elemen di atas,pekerjaan sebagai wartawan mungkin bersesuaian dengan anda.
Wartawan atau jurnalis adalah seseorang yang ,melakukan jurnalisme, iaitu orang yang menulis berita itu dalam media massa secara teratur. Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya dan mereka perlu menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.

Syarat Melanjutkan Pengajian
Mendapat kelulusan yang baik di peringkat SPM dan SPMV serta kepujian dalam BM, BI dan Matematik. Selain itu, pelajar perlu mendapat prinsipal yang baik dalam STPM. Ini kerana pengambilan di kebanyakan IPT memerlukan kelulusan STPM dan kelulusan matrikulasi untuk melanjutkan pengajian terus ke peringkat ijazah sarjana muda.
IPTA yang menawarkan pengkhususan dalam bidang kewartawanan ialah UKM, USM, UiTM
manakala UIAM, UM, UNIMAS, UMS, UUM pula menwarkan kursus Komunikasi Massa yang juga asas kepada bidang kewartawanan.

Kerjaya sebagai wartawan memerlukan komitmen bekerja dalamsetiap lapangan untuk mencari berita yang terkini. Kerjaya ini bukan sahaja meluaskan pengetahuan bahkan juga menjadi penghubung antara rakyat dengan kerajaan. Seseorang wartawan boleh mendapat maklumat dan cara penulisan yang baik adalah dengan banyak membaca. Dengan banyak membaca, seseorang wartawan dapat memperkemaskan corak penulisan.

No comments: